Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ОРІЕНТАЦІЇ І ВІДБОРУ ЮНИХ ГІМНАСТІВ 5

1.1. Спортивний відбір кандидатів для занять спортом, його цілі і завдання 5

1.2. Рівні та методики спортивного відбору 13

1.3. Основні фактори обліку і контролю при спортивному відборі 22

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СПОРТИВНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ГІМНАСТИКОЮ 25

2.1. Відбір та орієнтація дітей для занять гімнастикою 25

2.2. Спортивна орієнтація і методика початкового відбору в гімнастиці 30

2.3. Засоби і методи попередньої підготовки гімнастів 34

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНОЮ ГІМНАСТИКОЮ У ДЮСШ 37

3.1. Мета, завдання та організація навчальних груп 37

3.2. Відбір та комплектування груп початкової підготовки ДЮСШ 39

3.3.Учбова і виховна робота в ДЮСШ 41

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

Вступ

Актуальність. Виявлення перспективних спортсменів, здатних досягнути високих результатів набуває особливої актуальності тому, що для їх досягнення спортсмен повинен мати необхідні морфологічні дані, унікальне співвідношення комплексу фізичних і психічних здібностей. О. Шинкарук надає перевагу системному підходу при відборі. Відбір вона визначає як систему організаційно методичних заходів комплексного характеру, що включають педагогічні, соціологічні, психологічні і медико біологічні методи дослідження, на основі котрих виявляються задатки і спроможності дітей, підлітків і юнаків для спеціалізації у визначеному виді або групі видів спорту.

Сучасний розвиток спортивної галузі характеризується істотними змінами соціально економічних і екологічних умов життя, в результаті чого виникає проблема не тільки відбору, а й набору взагалі. Таким чином, необхідно серед невеликої кількості дітей, які хочуть займатися спортом, визначити рівень спортивної обдарованості та амплуа з метою їх подальшого вдосконалення. В останні роки значно підвищилась складність гімнастичних елементів і комбінацій. Більшість елементів мають ризикований характер.

Успішне їх виконання можливе лише при найдосконалішій техніці рухів. Це, в свою чергу, визначило підвищення вимог до всіх сторін діяльності гімнаста, до його психологічної та фізичної підготовки, до прояву координаційних здібностей. Гімнаст, який володіє гармонійним розвитком, загальною привабливістю, гарною поставою, має безсумнівну перевагу перед суперниками. Але не кожна дитина може впоратися зі складною програмою, це під силу лише здоровим обдарованим дітям, які володіють певними здібностями до даного виду спортивної діяльності, які вміють переносити високі фізичні і психічні навантаження.

У вітчизняній психології обдарованою вважають дитину, що виявляє загальну чи спеціальну обдарованість, яку діагностують за темпом розвитку – випередження дитиною своїх однолітків.

Вітчизняний та закордонний досвід свідчить, що розвиток спортивної гімнастики, її успіхи або невдачі в значній мірі визначаються станом роботи з дітьми і що успіх підготовки майстрів спорту міжнародного класу пов’язано з рішенням проблеми відбору дітей в ДЮСШ.

Мета дослідження - розглянути та узагальнити вітчизняний досвід щодо організації відбору в спортивній гімнастиці.

Об’єкт дослідження - спортивний відбір та орієнтація.

Предмет дослідження - діагностика спортивної обдарованості для занять гімнастикою.

Завдання:

1. Охарактеризувати основи відбору і орієнтації юних гімнастів.

2. Визначити методику діагностики спортивної обдарованості для занять гімнастикою.

3. Розробити методичні рекомендації щодо організації занять спортивною гімнастикою у ДЮСШ.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Організація відбору в спортивній гімнастиці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.