Особливості навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 150.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3 

Розділ 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку  5 

Розділ 2. Загальна характеристика навчання руховим діям.. 10

2.1. Особливості навчання дітей молодшого шкільного віку на першому етапі вивчення рухової дії 12

2.2. Особливості навчання дітей молодшого шкільного віку на другому етапі вивчення рухової дії 20

2.3. Значення ігрового методу під час удосконалення рухової дії 21

Розділ 3. Алгоритм навчання рухової дії дітей молодшого шкільного  віку  32

Висновки. 38

Список використаної літератури. 40

Додатки. 42

Вступ

Актуальність теми. Фізичне виховання - це широка галузь педагогічного впливу на учнів. Воно здійснює фізичний розвиток, створює умови для поліпшення розумового, морального й естетичного виховання. Тому це багатогранний процес організації пізнавальної фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів, спрямований на зміцнення потреби в заняттях фізкультурою і спортом, розвиток фізичних сил і здоров'я, вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок здорового способу життя.

Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку. Досить важливим моментом процесу навчання рухових якостей є спрямованість даного процесу на розвиток вмінь та навичок рухових дій. Весь процес навчання передбачає використання різних підходів, засобів та методів.

Предмет дослідження: особливості навчання фізичних вправ молодших школярів.

Проблема: полягає в тому, щоб правильно цілеспрямовано організувати процес освоєння вмінь та навичок рухових дій.

Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом методики розвитку рухових якостей дітей молодшого шкільного віку є етапність навчання та засвоєння рухових вмінь та навичок.

Мета дослідження: охарактеризувати особливості навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку.

Завдання дослідження:

1. Визначити анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку.

2. Дати загальну характеристику навчанню руховим діям.

3. Охарактеризувати особливості навчання дітей молодшого шкільного віку на першому етапі вивчення рухової дії.

4. Охарактеризувати особливості навчання дітей молодшого шкільного віку на другому етапі вивчення рухової дії.

5. Оцінити значення ігрового методу під час удосконалення рухової дії.

6. Дослідити алгоритм навчання рухової дії дітей молодшого шкільного віку.

Методи і організація дослідження:

1. Аналіз наукової і науково-методичної літератури.

2. Педагогічне спостереження.

3. Аналіз і синтез.

Організація дослідження включала аналіз наукової інформації щодо навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку.

На основі одержаних даних дослідження були проаналізовані:

- відомості наукової і науково-методичної літератури;

- досвід провідних спеціалістів в даній області;

- аналіз анатомо-фізіологічних особливостей організму дитини молодшого шкільного віку.

Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про навчання техніки фізичних вправ молодших школярів дають можливість вибору раціонального підходу для розвитку рухових якостей дитини.

Практична значимість: для організації спрямованого процесу навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку необхідно керуватися особливостями методики формування рухових якостей, етапністю навчального процесу та анатомо-фізіологічними особливостями організму дитини в даному віці.

Закрити

Особливості навчання техніки фізичних вправ дітей молодшого шкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.