Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Методика розвитку швидкісних якостей і здібностей юних плавців і підвищення їх рівня спеціальної силової підготовленості 5

Розділ ІІ. Контроль силових якостей в спортивному плаванні 10

2.1. Контроль і оцінка неспецифічних проявів силових якостей плавців. 10

2.2. Контроль і оцінка неспецифічних проявів силових якостей плавців в динамічній роботі. 12

2.3. Методи контролю і оцінки силових якостей, що проявляються в специфічних умовах водного середовища. 14

Розділ III. Тренування юних плавців в навчально-тренувальних групах 2-3-го року навчання  20

Висновок. 33

Список використаних джерел. 35

Додатки. 38

Вступ

Актуальність. Спортивний результат в плаванні багато в чому обумовлений рівнем розвитку фізичних якостей спортсменів, і більшою мірою, силовою підготовленістю плавців.
Силові здібності, що характеризують можливість спортсмена до прояву робочих зусиль для подолання значних зовнішніх опорів, визначають і максимальні швидкісні здібності плавців.
Можливості використовуваних нині засобів силової підготовки обмежені. Основною умовою застосування засобів силової підготовки є відповідність режиму роботи, характеру розподілу м'язових зусиль при плаванні, що обмежує використання будь-яких типів тренажерів на суші. Дослідженнями ефективності процесу силової підготовки юних плавців виявлено, що вже на етапах базової підготовки і поглибленої спеціалізації, вищих спортивних досягнень, що є фундаментом, спостерігається деяка невідповідність між силовою підготовленістю, досягнутою на суші, і мірою її реалізації в плаванні.
Виявлення динаміки розвитку силових можливостей плавців, швидкості плавання, зміни гідродинамічних характеристик техніки плавання сприяє вдосконаленню технології силової підготовки спортсменів шляхом формування оптимальної структури силової підготовленості на різних етапах тренувального процесу.
Аналіз спеціальної літератури і даних узагальнення передового спортивного досвіду показав, що питання методики спеціальної силової підготовленості плавців, етапів базової підготовки і поглибленої спеціалізації до теперішнього часу недостатньо науково розроблені; існуючі дані про структуру силової підготовленості плавців суперечливі і частенько фрагментарно характеризують окремі її сторони; відсутня інформація про специфічні і неспецифічні прояви силових можливостей плавців різної кваліфікації при плаванні спортивними способами; не визначені умови становлення спортивно-технічної майстерності з урахуванням зміни техніки плавання і рівня силової підготовленості.
Необхідність комплексної оцінки структури силової підготовленості з урахуванням тимчасових і динамічних характеристик техніки спортивних способів плавання на етапах базової підготовки і поглибленої спеціалізації, недостатня опрацьованість цього питання в теорії і методиці спортивного плавання, визначили актуальність справжнього дослідження.
Об'єкт дослідження: процес силової підготовки спортсменів - плавців на етапах базової підготовки і поглибленої спеціалізації.
Предмет дослідження: структура спеціальної силової підготовленості плавців, що проявляється в специфічних і неспецифічних умовах з урахуванням характеристик техніки спортивних способів плавання.
Мета роботи: дослідження методики розвитку фізичних якостей плавців різних спеціалізацій.
Завдання дослідження:
1. Розглянути методику розвитку швидкісних якостей і здібностей юних плавців і вправи на підвищення рівня силової підготовленості;
2. Дослідити методи контролю і оцінки силових якостей в плаванні;
3. Вивчити особливості тренування фізичних якостей юних плавців в навчально-тренувальних групах.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, вступу, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Методика розвитку фізичних якостей плавців різних спеціалізацій

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.