Організаційні засади підготовки легкоатлетів високого класу у штовханні ядра

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 33

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретично-методичні аспекти тренування легкоатлетів у штовханні ядра  5

1.1. Характерні риси штовхання ядра. 5

1.2 . Основні принципи тренування легкоатлетів у штовханні ядра. 10

Розділ ІІ. Організація і методи дослідження. 15

2.1. Організація дослідження. 15

2.2. Методи дослідження. 16

Розділ ІІІ. Методика навчання і вдосконалення спортивної майстерності в штовханні ядра  21

Висновки. 32

Література. 33

Вступ

Актуальність теми. Багато сучасних видів спорту є специфічним засобом фізичного виховання. Вони дозволяють забезпечити максимальний ступінь розвитку фізичних здібностей, навичок та вмінь, що сприяє характерно для спору установка на вищі досягнення.

Постійно зростаючий рівень тренувальних і змагальних навантажень у сучасному спорті визначає пошук нових напрямків удосконалення технічної майстерності спортсменів.. Проблема фізичного удосконалення хвилює і приваблює людину протягом усього життя. Це цілком природно, оскільки фізичні можливості людини, її зовнішній вигляд, самопочуття, цікавість до життя переважно залежить від фізичного розвитку. Цим значною мірою і обумовлений великий інтерес, що проявляється в різних країнах до сучасного спорту, який є ареною демонстрації унікальних фізичних можливостей людини.

Досягнутий в процесі і результаті спортивної діяльності високий рівень функціональних можливостей визначає в тій чи іншій мірі ступінь загальної підготовленості до життя.

Проблема підготовки атлетів високого класу, особливо в метаннях, залишається актуальної й у наш час. Результати наукових досліджень і практики свідчать про те, що досягнення високих результат багато в чому обумовлюється рівнем технічної майстерності. Зростаюча конкуренція в метальних дисциплінах змушують тренерів серйозно займатися технічною й силовою підготовкою вже в щоб забезпечити повноцінне поповнення до складу національної збірної команди.

Підготовленістьспортсмена до змагальної діяльності поняття комплексне, інтегральне, узагальнюючою характеристикою якого є результат змагання, виражений у кількісній й якісній оцінці, функціональної, швидкісно-силової, технічної підготовленості. Особливе місце в спортивній підготовці штовхальників ядра приділяється фізичної й технічної підготовленості. Спортивні тренування легкоатлетів-метальників, мають ряд методичних й організаційних особливостей. На етапі початкової спортивної спеціалізації здійснюватися вибір виду метання, оволодіння основами техніки руху обраного виду метань і підвищення рівня фізичної підготовленості.

Однією проблем спортивної підготовки штовхальників ядра є контроль за рівнем підготовленості спортсменів. Велика увага фахівців приділяється пошукам інформативних методів педагогічного контролю, обґрунтуванню тестів для окремих якостей і сторін підготовленості [2-5]. Разом з тим, ряд актуальних питань не знайшли своє відбиття в літературі. У меншій мері освітлені питання, пов'язані з оцінкою результатів тестування для тієї або іншої кваліфікації, практичний відсутні публікації про взаємозв'язок фізичної й технічної підготовленості і їхній вплив на спортивний результат.

Мета дослідження: обґрунтувати організаційно – методичні засади, що підвищують рівень результатів легкоатлетів у штовханні ядра.

Завдання дослідження:

1.Охарактеризувати основні процедури тренування легкоатлетів у штовханні ядра.

2.Вивчити досвід підготовки легкоатлетів, які спеціалізуються у штовханні ядра за індивідуальними планами тренувань.

3.Обґрунтувати методику навчання і вдосконалення спортивної майстерності у штовханні ядра.

Об’єкт дослідження – тренувальний процес легкоатлетів у підготовчому періоді.

Предмет дослідження – засоби і методи які б покращили спортивні результати легкоатлетів у підготовчому періоді

Закрити

Організаційні засади підготовки легкоатлетів високого класу у штовханні ядра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.