Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 102

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Сутність наркоманії як соціальної проблеми. 8

1.1 Поняття про наркотик і наркоманію.. 8

1.2 Здоров'я і суб'єктивне благополуччя особистості 9

1.3 Методологічний аналіз загального і особливого в поняттях "Здоровий спосіб життя" і "Здоровий стиль життя". 38

1.4 Мотивації вживання алкоголю молоддю.. 50

1.5 Особливості клінічних проявів наркоманій, залежність фізична і психічна  54

1.6. Основні принципи діагностики наркоманій. 80

Розділ ІІ. Матеріали та методи дослідження. 82

2.1. Теоретичні основи статистики. Види сукупностей. 82

2.2. Поняття про імовірності. Інтенсивний і екстенсивний показники. 85

2.3. Помилка репрезентативності. Довірчі границі дослідження. 86

Розділ ІІІ. Аналіз результатів дослідження. 88

Висновки. 96

Список літератури. 98

Анкета. 102

Вступ

Починаючи дану роботу, ми стояли перед досить непростою для нас дилемою. З одного боку, у наш час лише ледачий не висловлюється стосовно глобального поширення наркоманії, її щорічного омолодження, і страшної шкоди для людства взагалі і національної безпеки України зокрема. З іншого боку, зусилля тисяч і тисяч вчених усіх без винятку країн світу протягом останнього сторіччя направлених на боротьбу з зазначеним злом не тільки не увінчалися успіхом, навпаки, наркоманія виграє в медиків, педагогів, психологів, працівників органів внутрішніх справ і військових битву за битвою. День за днем росте число померлих і захворілих нарко-асоційованими хворобами, розширюється географія нарко-транзита, усе нижче і нижче вік першого вживання наркотиків. Усе ширше і ширше список уживаних наркотичних препаратів.

На даний момент проблема наркоманії залишається невирішеною і не знайдено такого шляху, при якому вилікувалися б хворі і не занедужували нові.

Значить не всі ми знаємо, не все можливе робимо...

І значить не зайвим буде нагадати ще раз про цю підступну проблему.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Здорове суспільство – запорука процвітання нації, інструмент забезпечення стійкого і динамічного розвитку держави, демографічного, соціального, економічного і культурного благополуччя. Студентству як найбільш динамічному, репродуктивно активному прошарку суспільства приділяється особлива роль у забезпеченні благополуччя держави. Однак сумною тенденцією минулих десятиліть є усе більш широке прилучення молоді до вживання наркотиків, у зв'язку з чим актуальність вивчення динаміки поширення наркоманії в сучасному суспільстві взагалі, і в молодіжному середовищі зокрема стала давно очевидна широкому колу фахівців. За останні 10-15 років на Україні наркоманія з чисто медичної проблеми переросла в державну і прийняла масштаби загальнонаціонального розміру.

У даній роботі зроблена спроба простежити динаміку складних взаємин молоді із широким спектром наркотичних речовин.

Таким чином, вивчення мотивацій вживання наркотиків, соціально-психологічних факторів, що приводять до їхнього вживання, а також динаміки інформованості молоді про шкоду наркоманії могли б допомогти в пошуку нових методів боротьби з цим злом.

Право ж, що можна вважати на сьогоднішній день найстрашнішим злом, що захоплює усе більше число зовсім молодих людей, не здатних як наслідок на нормальне повноцінне життя? Злом, що спочатку не здається таким? Злом, що спочатку приносить радість, а потім перетворює життя в жах? Злом, що ламає здоров'я і життя людині, що підкорилася йому, усім його рідним і близьким? Злом, що поширюється дуже швидко, при цьому уражаючи не тільки тіло, але і душу людини? Одні за допомогою цього зла заробляють гроші, інші - намагаються утекти від буденної реальності, треті – шукають нові відчуття, намагаючись все спробувати в житті. Це і війна, і стихійне лихо, і епідемія одночасно. Вирватися дуже важко, практично неможливо.

Зловживання наркотиками, відоме з найдавніших часів, зараз поширилося в розмірах, що тривожать усю світову громадськість. Навіть при звуженні, з погляду наркологів, границь наркоманії до юридично прийнятних у багатьох країнах наркоманія визнана соціальним лихом. Наркотичні мафії керують державами (Латинська Америка), мають свої армії (Південно-східна Азія). Прибутки підпільних корпорацій по торгівлі наркотиками перевищують відомі прибутки від торгівлі нафтою і наближаються до світових прибутків від торгівлі зброєю. Особливо згубне зловживання в молодіжному середовищі - уражається і сьогочасне, і майбутнє суспільства. Повна, з погляду наркологів, картина поширення зловживання, що включає форми токсикоманій, ще більш трагічна. Речовини і препарати, не включені в список наркотиків, як правило, ще більш злоякісні, приводять до ще більшого збитку для людини, а потім і для суспільства в цілому. У міжнародному антинаркотичному центрі в Нью-Йорку існує документ, що вказує на число наркоманів на земній кулі - 1 000 000 000 чоловік.

Наркоманія, як підкреслюють експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, є великою загрозою для охорони здоров'я у світовому масштабі. Рішення проблеми немедичного споживання наркотичних речовин на території України в даний час вийшло в розряд першочергових завдань, які стоять перед державою, і тісно зв'язані із сучасним станом українського суспільства, що найчастіше визначається фахівцями як нестабільне і навіть кризове. Стан хімічної залежності, що розвивається в того або іншого індивіда, є результатом впливу сукупності факторів як біологічного, так і психологічного і соціального порядків.

Слід зазначити, що конкретне (індивідуальне) сполучення причин, що приводять до формування нарко- і токсикоманій, різне в кожного пацієнта наркологічної клініки. З одного боку, очевидні успіхи біологічної наркології дозволяють більш чітко виявляти нейробіологічні і генетичні основи патологічних процесів, що лежать в основі споживання різних психоактивних речовин.

З іншої сторони, реформи що відбулися на пострадянському просторі привели до зниження життєвого рівня населення, суміжні з цим процесом явища негативно впливають на ефективність медичних заходів.

Саме ці явища, їхні корені і наслідки, а також динаміку розвитку(відносно-наближену) за останні 4 роки у середовищі студентської молоді міста Рівного я і хотіла би проаналізувати.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шкідливі звички студентсва щодо вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес звикання та механізми повторного вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюнопаління.

ЦІЛЬ РОБОТИ

Провести дослідження динаміки поширення наркотиків, інформованості про шкоду наркоманії, мотивацій здорового способу життя серед студентської молоді за період 2002-2006 р. Розробити й обґрунтувати підходи до організації заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя і профілактику захворюваності.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.Розробити і впровадити спеціальні анкети з опитувальними аркушами для оцінки ставлення молоді до наркотичних речовин, рівня інформованості про шкоду наркоманії та її поширення в студентському середовищі;

2.Дослідити відношення сучасної студентської молоді до вживання наркотиків, алкоголю і тютюнопаління, а також проаналізувати рівень знань студентів в області наркотичної патології.

3.Порівняти отримані дані з даними за 2002 р. і простежити зміни, що відбулися в молодіжному середовищі по досліджуваних параметрах за зазначений період.

НАУКОВА НОВИЗНА РОБОТИ полягає в тому, що вперше було не просто проаналізований стан здоров'я студентської молоді, поширення наркоманії, відношення до вживання алкоголю і тютюнопаління, а показана динаміка подібних процесів у практично ідентичній групі людей.

Для цього були розроблені оригінальні анкети з опитувальними аркушами, у яких вивчалися питання поширення наркоманії в студентському середовищі, інформованості молоді по зазначеній проблемі, відносини до здорового способу життя. Отримані результати порівнювалися з даними 2002р.

Проведено аналіз наркотичних переваг молоді, проаналізований розподіл осіб, що вживають той чи інший наркотик, за статевою ознакою.

ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ

Отримані дані дозволяють зробити висновок про наркотичні уподобання студентської молоді, проаналізувати ступінь інформованості молоді по широкому спектрі медико-соціальних питань. Показано необхідність більш широкого застосування методу анкетування, що дозволяє малими засобами з достатньою точністю фіксувати відношення студентів до социально-важливих проблем. Встановлено динаміку розвитку наркоманії серед студентської молоді, зниження віку першого вживання наркотиків, зміну переваг молоді у відношенні того чи іншого наркотику в порівнянні з минулими роками.

Закрити

Наркотична залежність та проблеми її вирішення серед студентства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.