Організація навчально-тренувальних занять з баскетболу для хлопчиків віком 10-14 років

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 72

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП                                                         

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ДИТЯЧИХ СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ

1.1  Організаційні основи дитячого та юнацького спорту            

1.2  Система добору юних спортсменів в баскетболі                    

1.3 Особливості фізичного розвитку дітей 10 – 14 років

РОЗДІЛ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ                  

РОЗДІЛ 3.  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ З БАСКЕТБОЛУ В ГРУПАХ СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

3.1 Планування тренувального процесу                                    

3.2 Особливості змагальної діяльності в підготовці юних спортсменів               

3.3 Особливості навчально-тренувального занять в ДЮСШ   

ВИСНОВКИ                                                                                            

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Із здобуттям Україною статусу незалежної країни, вітчизняний баскетбол вийшов на світову арену. Виступи національних і молодіжних команд України на міжнародних офіційних змаганнях виявили низку проблем у підготовці українських баскетболістів.

Ці проблеми пов’язані насамперед з тим, що більшість тренерів України не мають потрібної теоретичної та достатньої практичної підготовки і, як наслідок, недостатньо володіють сучасними засобами та методами підготовки висококваліфікованих баскетболістів. Якість роботи з виховання кваліфікованих резервів, пошуку та добору талановитої молоді до дитячо-юнацьких спортивних шкіл не відповідає сучасним вимогам.

Зазначені недоліки та зниження якості добору і спортивної підготовки дітей створили складності у комплектуванні національних команд, обумовили актуальність проблеми спортивного добору в її дослідницьких і організаційно-практичних аспектах.

Питаннями щодо проблеми організації навчально-тренувальних занять займалися ведучі науковці [М.С.Бриль, Н.Ж. Булгакова, В.М. Волков,В.П.Філіна, В.М.Платонов, В.І.Лях, Л.В. Волков, В.С.Келлер; V. Zaporochanov].

Але не зважаючи на збільшення кількості публікацій з цього питання, існуючі форми і методив баскетболі, вимагаютьвдосконалення.

Високий рівень розвитку сучасного баскетболу, посилене загострення конкуренції на міжнародній спортивній арені потребує вирішення проблем організації навчально-тренувального процесу, використання найбільш досконалих форм, методів та засобів тренування.

Метою роботи є з’ясувати чинники, від яких залежить ефективність організації навчально-тренувального процесу з баскетболу для хлопчиків віком 10-14 років.

Задачі дослідження:

1. Проаналізувати літературні джерела щодо організації і проведення навчально-тренувального процесу у дитячому спорті.

2. Визначити чинники, від яких залежить навчально-тренувальний процес з баскетболу в дитячо-юнацьких спортивних школах, зокрема, з дітьми віком 10-14 років.

Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес в секціях з баскетболу у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Предмет дослідження – організаційна структура планування і проведення навчально-тренувальних занять з баскетболу в дитячо-юнацьких школах в секціях спортивної спеціалізації.

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань були використані адекватні методи, зокрема: аналіз науково – методичної літератури, опитування, педагогічні спостереження, визначення фізичного розвитку, тестування рівня фізичної підготовленості, педагогічний експеримент. Результати експерименту підлягали кількісній оцінці ( з використанням методів математичної статистики).

Практичне значенняодержаних результатів полягає у розробціметодичних рекомендацій для тренерів-викладачів, які займаються безпосередньо з дітьми в ДЮСШ та загальноосвітніхшколах.

Результати проведених досліджень можуть бути використані:

- учбово-тренувальному процесі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл.

Закрити

Організація навчально-тренувальних занять з баскетболу для хлопчиків віком 10-14 років

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.