Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 69

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Огляд літератури. Основні форми і засоби фізичного виховання для студентів і учнів спеціальних медичних груп. 5

Розділ II. Особливості методики проведення занять зі студентами спеціальних медичних груп. 10

Розділ III. Орієнтовні схеми занять з учнями спеціальних медичних груп. 26

Розділ IV. Комплекс фізичних вправ, їх вплив та значення на підтримання і покращення фізичного здоров'я студентів спеціальних медичних груп. 34

Висновки. 58

Література. 67

Вступ

Сьогодення поставило перед вітчизняною спортивною наукою завдання — всебічно дослідити й осмислити закономірності та перспективи розвитку фізичної культури в період розбудови незалежної держави і на цьому ґрунті розробити науковий проект реформування національної системи фізичного виховання. Конкретизуючи завдання виховання, В. Бехтерев вважав, що воно має формувати особистість ініціативну, із критичним ставленням до критич­ного світу, сильну духом і тілом. Оригінальний погляд на виховання висло­вив Г.Сковорода. На його думку, завданням виховного процесу є народити, зберегти здоров'я та навчити вдячності, що в сукупності допомагає людині бути щасливою. Фізичне виховання в учбовому закладі є важливою складо­вою частиною навчально-виховної роботи зі студентами, учнями і є ефектив­ним засобом зміцнення здоров'я, поліпшення фізичної підготовленості і фі­зичного розвитку молоді, а також прищеплення навиків особистої гігієни професійно-прикладної підготовки і навиків інструктора фізичної культури.

Мета роботи: виявити значення проведення уроків фізичного виховання в спеціальних медичних групах для покращення здоров'я студентів середніх спеціальних закладів.

Задачи роботи:

1) Обґрунтувати основні форми і засоби фізичного виховання для сту­дентів і учнів спеціальних медичних груп направлених на підвищення фізич­ного розвитку та функціональних можливостей їх організму.

2) Вивчити особливості методик проведення занять із студентами спе­ціальних медичних груп, які б відповідали рівню захворювання з урахуван­ням їх індивідуальних особливостей.

3) Розробити комплекс фізичних вправ направлених на покрашення фі­зичного і розумового розвитку студентів спеціальних медичних груп.

Об'єкт дослідження: фізичні вправи і їхній вплив на підтримання та покращення фізичного здоров'я студентів спеціальних медичних груп.

Предмет дослідження: визначення особливостей проведення уроків фізичної культури в спеціальних медичних групах і їх значення.

Наукова новизна: моделювання певної педагогічної новизни у прове­денні уроків за допомогою різноманітних вправ на сучасних спортивних тре­нажерах, у розробці нових фізичних вправ у лікувальній фізкультурі.

Теоретичне і практичне значення роботи: вдосконалення всебічно розвиненої особистості, правильного розуміння ролі оздоровчої фізичної культури в житті людини, формування у студентів спеціальних медичних груп інтересу й потреби, до активного заняття фізичними вправами протягом усього життя.

Закрити

Організація занять в спеціальних медичних групах із студентами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.