План

1. Матеріалізм і ідеалізм - два протилежні напрями у філософії

2. Поняття «суспільство», його структура і основні чинники розвитку

3. Основні школи античної філософії.

4. Поняття істини її види. Взаємозв'язок абсолютної і відносної істини

5. Кінцевість індивідуального існування людини та проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. Сенс життя

6. Сутність і відмінність філософії Платона і Аристотеля в аналізі субстанційних основ

7. Проаналізуйте основні методи навчання ІМ

1. Матеріалізм і ідеалізм - два протилежні напрями у філософії

Протилежні рішення першої сторони розділяють філософів на два основних напрямки: матеріалізм і ідеалізм.

Ідеалізм є такий тип і такий спосіб філософствування, що активну, творчу роль у світі відводить винятково духовному початку, лише за ним визнаючи здатність до саморозвитку. Ідеалізм не заперечує матерію, але розглядає її як нижчий рід буття - не як творчий, а як вторинний (створений) початок. Звичайно, творча природа духовного виробництва «помітніше», зовні яскравіше, більш відкрита і для погляду теоретика, і для суспільної свідомості в цілому, у порівнянні з матеріальним виробництвом. Дух (думка, свідомість) є вищий цвіт матерії, без чого матерія не повна, не виражена в усю міць своїх глибинних можливостей.

Форми матеріалізму й ідеалізму різноманітні. Розрізняють об'єктивний і суб'єктивний ідеалізм, метафізичний, вульгарний і діалектичний матеріалізм. Матеріалізм і ідеалізм - протилежні філософські вчення. Протягом всієї історії філософії вони вели і продовжують вести складну, напружену і змістовну суперечку одно з одним, знаходячи в суперечливій дійсності все нові і нові аргументи для зміцнення і захисту своїх позицій.

Протилежні рішення першої сторони розділяють філософів на два основних напрямки: матеріалізм і ідеалізм.

Матеріалізм та ідеалізм як основні філософські напрямки.

Матеріалізм (так звана "лінія Демокріта") - напрям у філософії, прихильники якого вважали, що у відносинах матерії і свідомості первинною є матерія.

Отже:

матерія реально існує;

матерія існує незалежно від свідомості (тобто існує незалежно від мислячих істот і від того, мислить про неї хто-небудь чи ні);

матерія є самостійною субстанцією - не потребує свого існування ні в чому, окрім самої себе;

матерія існує і розвивається за своїми внутрішніми законами;

свідомість (дух) є властивість (модус) високоорганізованої матерії відображати саму себе (матерію);

свідомість не є самостійною субстанцією, яка існує поряд з матерією;

свідомість визначається матерією (буттям).

Ідеалізм ("лінія Платона") - напрям у філософії, прихильники якого у відносинах матерії і свідомості первинним вважали свідомість (ідею, дух).

В ідеалізмі виділяються два самостійних напрямки:

 • об'єктивний ідеалізм (Платон, Лейбніц, Гегель та ін);
 • суб'єктивний ідеалізм (Берклі, Юм).
 • Засновником об'єктивного ідеалізму вважається Платон. Відповідно до концепції об'єктивного ідеалізму:

 • реально існує тільки ідея;
 • ідея первинна;
 • вся навколишня дійсність ділиться на "світ ідей" і "світ речей";
 • "світ ідей" (ейдосів) спочатку існує у Світовому Розумі (Божественному Задумі і т. д.);
 • "світ речей" - матеріальний світ не має самостійного існування і є втіленням "світу ідей";
 • кожна одинична річ - втілення ідеї (ейдосу) даної речі (наприклад, кінь - втілення загальної ідеї коні, будинок - ідеї будинку, корабель - ідеї корабля і т. д.);
 • велику роль у перетворенні "чистої ідеї" в конкретну річ грає Бог-Творець;
 • окремі ідеї ("світ ідей") об'єктивно існують незалежно від нашої свідомості.

 • 2. Поняття «суспільство», його структура і основні чинники розвитку

  Структура суспільства.

  Суспільство є надскладною системою, яка формується в міру розвитку здатності людей відокремлювати себе від природи. Філософія визначає три основні групи факторів, які обумовлюють розвиток людського суспільства: праця (специфічно людська доцільна діяльність), спілкування (колективний характер діяльності і життя), свідомість (пізнання, інтелект, духовний зміст людської діяльності).

  В розумінні поняття «суспільство» потрібно виділяти два аспекти, два виміри — індивідуальний і соціальний. По-перше, суспільство — це самі люди в їх суспільних відносинах. Всі суспільні явища є врешті-решт результатом дій індивідів, їхніх цілей, бажань, думок, вільного вибору. Структура суспільства.

  Суспільство як система взаємозв'язків і взаємодій індивідів має певну структуру. Структура суспільства має два аспекти. По-перше, це те, що має назву «соціальної структури суспільства», тобто сукупність «мікросоціумів» — соціальних груп, спільнот, котрі є Суб'єктами суспільного життя. По-друге, це є система основних сфер життєдіяльності суспільства (матеріально-економічна, соціально-політична і духовно-культурна) і відповідних до них суспільних Відносин (економічних, політичних, правових, моральних, релігійних.

  Суб'єктами суспільного життя є самі люди, саме вони творять Історію.

  Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв'язок.

  У сучасному світі існують різноманітні форми суспільства, що суттєво відрізняються одне від одного за багатьма параметрами. Так само і в історії людства можна помітити, що суспільство пройшло в своєму розвитку різні етапи.

  В соціальній філософії по-різному вирішувалось питання про основні чинники суспільно-історичного процесу. Як правило, пошук йшов в напрямку визначення певної єдиної детермінанти, або «мотора» історії, чи то буде техніка, чи економіка, чи свідомість, пізнання. В натуралістичних концепціях розвиток суспільства пояснювався біологічними законами, природними факторами, зокрема географічними чинниками, змінами народонаселення тощо. Інші концепції апелювали до людського розуму. Ідея про вирішальне значення людської свідомості є чи не найпоширенішою в соціальній філософії. Така ідея заснована на тому, що в суспільстві діють люди, наділені свідомістю і волею. 

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 11

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Філософія 33

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.