Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Фондова біржа як організована форма вторинного ринку цінних паперів. 5

2. Функції і операції фондової біржі 11

3. Механізм формування біржових курсів акцій і облігацій. 18

4. Біржові індекси, методи аналізу біржової кон’юнктури та значення фондових бірж в ринковій економіці 26

5. Проблеми формування фондового ринку України. 35

Висновки. 44

Список використаної літератури. 45

Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку світовий фондовий ринок посідає важливе місце у системі міжнародних економічних зв’язків. Світові фінансові кризи і особливо остання глобальна криза, яка зачепила й Україну, демонструють роль фондового ринку у загальній системі економічного розвитку будь – якої країни.

Фондовий ринок є невід’ємним та важливим елементом фінансової системи ринкової економіки. Тому, становлення ефективного та дієвого фондового ринку є важливим етапом у розвитку кожної держави. Фондовий ринок опосередковує кредитні відносини і відносини спільного володіння за допомогою цінних паперів.

Фондовий ринок, або ринок цінних паперів, становить систему відносин купівлі-продажу різноманітних фінансових активів або фондових цінностей і поділяється на первинний і вторинний. На первинному ринку здійснюється продаж, первинне розміщення нових випусків (емісії) цінних паперів. Після того як цінні папери розміщені на первинному ринку, вони стають об’єктом продажу. Перепродаж цінних паперів здійснюється на так званому вторинному ринку.

Як на первинному, так і на вторинному ринку є багато способів продажу і купівлі цінних паперів. Основним з них є торгівля цінними паперами на фондовій біржі.

Фондова біржа – це основний елемент фондового ринку, організаційно оформлений заклад, який постійно функціонує, і на якому здійснюються угоди купівлі – продажу цінних паперів. Фондові біржі відіграють вирішальну роль при формуванні основних ринкових цін та курсів.

Об’єктом роботи є фондовий ринок та динаміка його розвитку, фондові біржі.

Предметом дослідження курсової роботи є сучасні тенденції розвитку фондових бірж, їх діяльність та динаміка торгівлі цінними паперами на фондових біржах.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному дослідженні фондового ринку, розкритті особливостей його функціонування, аспектів діяльності фондової біржі, її сутність, призначення та роль.

Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань:

- визначити принципи функціонування фондової біржі та її роль на міжнародному фінансовому ринку;

- ознайомитись з механізмами формування біржових курсів акцій і облігацій;

- дослідити значення фондових бірж в ринковій економіці;

- розглянути особливості становлення та розвитку фондової біржі в Україні.

При написанні даної роботи були використані офіційні джерела інформації: Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” і Закон України „Про цінні папери і фондову біржу”.

Робота складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури.

Закрити

Фондова біржа, як організаційний ринок цінних паперів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.