Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

1. Сутність фіскальної політики. 5

2. Базові концепції фіскальної політики. 13

3. Особливості реалізації фіскальної політики у коротко- і довгостроковому періодах  21

4. Проблеми і перспективи фіскальної політики в Україні 26

Висновки. 34

Список використаної літератури. 36

Вступ

Актуальність теми. Сьогодення приваблює тенденція нинішньої влади до нововведень та змін майже у всіх сферах за рахунок нових реформ та законів, а також доповнень до існуючих норм. Одним із най впливовіших чинників впливу є економічна політика уряду і її ефективні складові: фіскальна, грошово-кредитна, соціальна політика. В сучасних умовах найбільш суттєвого значення набуває фіскальна політика. Саме система регулювання економіки значною мірою залежить від зміцнення державних фінансів, через які держава акумулює грошові ресурси для фінансування суспільних потреб.

Але аналіз існуючих наукових джерел у цій сфері дає змогу визначити, що проблеми фіскальної політики є актуальними, а тим більше тепер, з прийняттям нового чинного Податкового кодексу, та вимагають подальших досліджень, розроблення і впровадження заходів щодо стабілізації і розвитку економіки держави.

Фіскальна політика зумовлює використання можливостей уряду формувати податки і витрачати кошти державного бюджету для регулювання рівня ділової активності і разв'язання різноманітних соціальних проблем, тобто це система регулювання, пов'язана з урядовими видатками і податками. Основним важелем фіскальної політики держави є зміна структури податків і, насамперед зміна податкових ставок згідно з метою уряду. Проведення фіскальної політики - прерогатива законодавчих органів влади країни, оскільки якраз вони контролюють оподаткування і витрати коштів з нього.

На рівні держави фінанси забезпечують належний рівень виконання нею своїх конституційних функцій, що супроводжується зростанням обсягів державних видатків. З удосконаленням системи державного устрою різко збільшувались видатки на оборону, захист певних інтересів, соціальну сферу, охорону навколишнього середовища, а також на економіку тощо.

Державний бюджет - основа фіскальної політики держави, що визначає методи і джерела фінансування бюджету і його використання. Бюджет поповнюється в основному за рахунок податкових надходжень і витрачається на державні потреби.

Фіскальна політика як спосіб фінансового регулювання економіки здійснюється за допомогою двох основних важелів - оподаткування і державних витрат. У зв'язку з цим проводяться два види фіскальної політики: дискреційна і автоматична (вбудованих стабілізаторів). При дискреційній політиці держава свідомо регулює оподаткування і бюджетні витрати для поліпшення економічного стану країни. Це регулювання різне на різних фазах економічного циклу. Автоматична фіскальна політика - це автоматична зміна величини державних витрат, податків і сальдо державного бюджету в результаті циклічних коливань сукупного доходу. Вбудований стабілізатор - це економічний механізм, що дозволяє понизити амплітуду циклічних коливань рівнів зайнятості і випуску, не вдаючись до частих змін економічної політики уряду.

Мета курсової роботи - дослідження особливостей реалізації фіскальної політики України у коротко- та довгостроковому періоді.

Завдання курсової роботи:

- розкрити сутність фіскальної політики; дослідити теоретичні концепції фіскальної політики;

- виявити особливості реалізації фіскальної політики у коротко- і довгостроковому періоді;

- розкрити проблеми і перспективи фіскальної політики в Україні.

Предмет дослідження - механізм фіскальної політики в коротко- і довгостроковому періоді.

Методи дослідження - діалектичний, аналізу і синтезу, наукової абстракції, індукції і дедукції.

Закрити

Особливості реалізації фіскальної політики України у коротко- та довгостроковому періоді

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.