Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти банків у кредитній системі України 5

1.1 Суть, ознаки та елементи банківської системи кредитування. 5

1.2 Порядок надання кредитів 10

1.3 Визначення кредитного ризику банку 18

Розділ 2. Особливості процесу кредитування АТ “Райффайзен Банк Аваль” 21

2.1 Аналіз стратегії і діяльності банку “ Аваль”за 2010, 2011, 2012рр. 21

2.2 Розгляд кредитного процесу та методики оцінки кредитоспроможності позичальників АППБ” Аваль”. 28

2.3 Організація управління ризиками банку 32

Розділ 3. Шляхи покращення організації процесу кредитування АППБ ” Аваль” 34

3.1 Заходи для покращення кредитного процесу банку. 34

Висновок 38

Список використаної літератури 41

Вступ

Банк – це особливий вид капітало- творчого підприємства , яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб’єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги. Банк і банківська система – це економічні структури , які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової структури в загалом.Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово – кредитне обслуговування всіх елементів ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначають основні завдання банків:

- забезпечення безпосередності й ефективності грошового обороту;

- здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях;

- проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці;

- сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо.

Тому, провідна роль у вирішенні значних економічних проблем належить саме кредитним відносинам , так як кредитування виробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими і не фінансовими організаціями. Згідно з Законом України “ Про банки і банківську діяльність ”, ’’банківський кредит – будь- яке зобов’язання банку надати певну суму грошей , будь- яка гарантія, будь- яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь- яке продовження строку погашення боргу , яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми’’.

Метою даної роботи є роль банків у кредитній системі України.

Виходячи з визначеної мети задачами даної курсової роботи є:

1) розкрити сутність,ознаки та елементи банківської системи кредитування ;

2) розглянути порядок надання кредитів , кредитного ризику;

3) розглянути нормативно-правове забезпечення у сфері кредитування;

4) дати фінансово-економічну характеристику діяльності комерційного банку;

5) провести аналіз стратегії і діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;

6) на підставі проведеного аналізу кредитного портфеля запропонувати шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Об’єктом дослідження є банк” Аваль”.

Предметом дослідження є теоретико- методологічна та практична організація процесу кредитування АППБ “ Аваль”.

Теоретичною-методологічною основою курсової роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордоних економістів в області теорії банківської справи.

В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі діяльності банку “Аваль” та банківську діяльність в Україні. 

Закрити

Роль банків у кредитній системі України

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.