Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 35

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Теоретичні особливості  монетаристської моделі валютних курсів. 5

2. Монетарні детермінанти валютних криз. 9

3. Вплив динаміки валютного курсу на стан економіки країни. 17

4. Політика НБУ щодо монетарного стримування курсових коливань (на прикладі 2011 року) 29

Висновки. 33

Список використаної літератури. 35 

Вступ

Монетарна політика - це комплекс заходів центрального банку (ЦБ) щодо регулювання обсягу грошової маси в обігу шляхом зміни кредитного потенціалу банківської системи.

Світова економічна криза 2007-2010 рр. суттєво загострила вплив валютно-курсового чинника монетарної політики відкритих національних систем. В умовах глобалізації фінансові ринки починають відігравати все більш значну роль порівняно із традиційним банківським фінансуванням. Водночас посилюється вага інституційних інвесторів, що призводить до якісних змін у структурі фінансових посередників. Сучасна монетарна політика центральних банків спрямована, перш за все, на банківські інституції, що отримують кредити від ЦБ та здійснюють трансакції на відкритому фінансовому ринку.

Досвід проведення монетарної політики в умовах світової економічної кризи 2007-2010 рр. та спекулятивного тиску на національну валюту визначив необхідність урахування взаємопов'язаної динаміки комплексу монетарних показників: грошових агрегатів, процентної ставки, інфляції, валютного курсу, обсягів кредитування.

Важливим фактором валютно-курсового впливу на монетарну політику країн в умовах глобалізації стає широке застосування резервних валют у міжнародних розрахунках, поява нових регіональних валют, їх обертання на світових фінансових ринках за межами країн-емітентів. Міжнародна ліквідність формується транснаціональними банками, у тому числі офшорними, які знаходяться поза сферою національного регулювання, що підвищує ймовірність глобальних валютних криз. В цих умовах додатковою метою монетарної політики стає протидія новим ризикам глобальних валютно-фінансових ринків. Водночас ефективна валютна політика виступає фактором підвищення ефективності монетарної політики.

Мета курсової роботи – на основі теоретичного матеріалу дослідити особливості впливу валютних коливань на стан економіки та дії національного банку щодо стримування курсових коливань.

Завдання курсової роботи:

1. визначити теоретичні особливості монетаристської моделі валютних курсів;

2. дослідити монетарні детермінанти валютних криз;

3. дослідити вплив коливань валютних курсів на стан економіки країни;

4. розглянути політику Національного банку України щодо монетарного стримування валютних коливань.

Курсова робота складається із вступу, чотирьох пунктів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Особливості впливу валютних коливань на стан економіки та дії НБУ щодо стримування курсових коливань

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.