Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ  5

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 10

2.1. Проведення банками безготівкових операцій за рахунками юридичних осіб  10

2.2. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків. 14

2.3. Проведення банками безготівкових операцій за рахунками фізичних осіб  26

РОЗДІЛ 3. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. 30

3.1. Організація касової роботи в установах банків. 30

3.2. Порядок приймання та видавання  готівки установами банків. 31

3.3. Визначення платіжності банкнот і монет. 37

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ.. 41

ВИСНОВКИ.. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 50

ВСТУП

Актуальність дослідження. Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

Існує певний базовий «набір», без якого банк не може нормально існувати та функціонувати.

До таких констатуючих операцій банка відносяться:

- прийом депозитів;

- здійснення грошових платежів;

- видача грошових кредитів.

Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку.

Загальні аспекти діяльності банку на ринку банківського обслуговування, знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова, В.М. Усоскіна.

Об'єктом дослідження в даній роботі є касово-розрахункове обслуговування в Україні.

Предметом дослідження виступає сучасний стан та перспективи розвитку розрахунково-касових банківських послуг в Україні.

Метою курсової роботи є ознайомлення з теоретичними основами розрахунково-касових операцій банку.

Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні задачі:

- познайомитись з видами банківських рахунків та особливостями їх обслуговування;

- засвоїти форми та види безготівкових розрахунків;

- з'ясувати механізм здійснення міжбанківських розрахунків;

- зрозуміти порядок функціонування системи готівково-грошового обігу в банках.

У процесі дослідження використовуються методи аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування, а також системний підхід.

Практична цінність результатів дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо удосконалення банківських послуг комерційних банків на ринку банківських послуг, спрямованих на покращання якості обслуговування клієнтів.

Закрити

Касово-розрахункове обслуговування банком суб'єктів господарювання

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.