Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

1 Порядок створення, ліцензування та організаційна структура банку 6

2 Готівкові кошти і касові операції банку 12

3 Кошти на кореспондентському рахунку 13

4 Кошти клієнтів банку 15

4.1 Порядок відкриття і ведення поточних рахунків суб’єктів господарської діяльності 17

4.2 Інші кошти “до запитання” та строкові депозити суб’єктів господарської діяльності 19.

4.3 Кошти “до запитання” і строкові кошти фізичних осіб 20

4.4 Здійснення безготівкових розрахунків клієнтів банку 20

4.5 Кошти бюджету та позабюджетних фондів 22

5 Депозити в міжбанківській сфері 22

6 Кредитні операції з клієнтами банку 22

6.1 Кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності 25

6.2 Кредити, що надані фізичним особам 28

6.3 Проблемні кредити. Контроль банку за станом кредитних операцій 29

6.4 Міжбанківські кредити 31

7 Міжнародні розрахунки і операції банків в іноземній валюті 32

7.1 Відкриття і ведення валютних рахунків СГД 33

7.2 Порядок здійснення і оформлення неторговельних операцій в іноземній валюті. Операції обмінних пунктів 34

7.3 Порядок здійснення і оформлення торговельних операцій в іноземній валюті 36

8 Операціі з цінними паперами 38

8.1 Операції банків з векселями 39

8.2 Емісійні операції банків 40

8.3 Заставні операції банків з цінними паперами 43

8.4 Професійна діяльність банку на ринку цінних паперів 43

9 Інвестиційні операції банків 45

10 Нетрадиційні банківські операції та послуги 46

11 Капітал банку 49

12 Організація грошово-кредитного регулювання та забезпечення фінансової стійкості банку 49

Висновки 50

Список використаної літератури

Вступ

Виникнення банківської справи історично пов’язане з потребою ринку у посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконували функцію грошей при обмінних та торговельних операціях. Потреба в розвитку банківських послуг посилювалась одночасно з розвитком і розширенням торгівлі. Поява грошей як універсального товару перетворила примітивний механізм бартерного обміну в обіг товару через операції купівлі-продажу. Між виробником товару та його споживачем почали виникати різні посередники. На окремих етапах розвитку та розширення ринку посередниками виступали, з одного боку, перекупники, купці або система торговельних послуг, а з іншого – міняйли, банкіри, та фінансово-кредитна система.

Розвиток і розповсюдження грошового обігу сприяли введенню в оборот боргових зобов’язань та вимог, різноманітних титулів власності, комерційних і казначейських векселів, облігацій, акцій тощо.

Сучасні банки пропонують своїм клієнтам широкий набір послуг, беруть участь у найрізноманітніших фінансових операціях.

Виступаючи посередниками, банки беруть на себе виконання таких операцій, як прийняття коштів від клієнтів та їх виплата, зберігання готівкових коштів, зарахування коштів за переказами на відповідні банківські рахунки, здійснення безготівкових платежів за дорученнями клієнтів, виконання платіжно-розрахункових операцій за банківськими пластиковими картками, дорожніми чеками.

Комерційні банки залучають тимчасово вільні ресурси суспільства, мобілізують грошові доходи і заощадження та перетворюють їх у реально діючий капітал. Вони також акумулюють грошові доходи та заощадження у вигляді різноманітних депозитів, вкладів, перетворюючи їх у позичковий капітал. Цей капітал випускається банками в обіг шляхом його надання у тимчасове користування зацікавленим господарюючим суб’єктам та домашнім господарствам на відповідних умовах.

Банки, мобілізуючи ресурси різних розмірів та різної терміновості повернення, мають можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів в одних господарюючих одиниць за рахунок тимчасового їх надлишку в інших. Причому в необхідних сумах і на потрібні терміни.

Виходячи з цього можна сказати, що Сучасний банк – це універсальне фінансове підприємство, що здійснює професійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі й виконує відповідні специфічні функції в економіці на законній підставі та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують регулювання та контроль банківської діяльності.

За економічною сутністю усі операції комерційних банків мо­жуть бути класифіковані як:

- активні;

- пасивні;

- комісійно-посередницькі.

Активні операції - - це операції з розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання до­ходу, забезпечення діяльності й підтримання необхідного рівня ліквідності. Згідно з наведеним вище групуванням банківських операцій до активних операцій належать: кредитні, інвестиційні. Також до активних слід віднести операції з придбання позаоборотних ак­тивів (приміщень, обладнання, технічних засобів тощо) та форму­вання касових залишків і залишків коштів на кореспондентських рахунках банків.

Пасивні операції, пов'язані з формуванням власного капіталу та ресурсної бази банку, забезпечують, проведення активних опе­рацій з метою досягнення запланованих показників доходності та є запорукою ліквідності й платоспроможності. До пасивних опе­рацій належать емісійні, депозитні та міжбанківські операції (в частині отриманих позик).

Комісійно-посередницькі послуги — це операції консуль­таційного характеру, що виконуються банками за рахунок їх ви­сокої інформативності, глибоких професійних знань персоналу.

Фінансово виробнича практика дає можливість ознайомитися із стилем та методами роботи працівників Рівненського філіалу АППБ “Аваль”.

Закрити

Звіт про проходження фінансово-технологічної практики в Рівненському обласному філіалі АППБ “Аваль”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.