План

1. Правила поведінки і заходи безпеки при виникненні пожеж

2. Первинні засоби пожежогасіння та правила користування ними.

3. Організаційні заходи щодо пожежної безпеки у виробничому середовищі.

4. Категорії пожежної безпеки виробничих приміщень.

5. Характеристика небезпечних факторів пожежі.

6. Характеристика впливу вогнегасних речовин на процес горіння.

7. Системи протипожежної профілактики.

8. Виробнича естетика.

9. Фактори формування умов праці.

1. Правила поведінки і заходи безпеки при виникненні пожеж

У разі виявлення пожежі (ознак горіння), кожний громадя­нин зобов'язаний:

1) негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому потрібно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку і на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

2) вжити (за можливістю) заходи до евакуації людей, гасін­ня (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

3) якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї роботодавця чи відповідну компетентну посадову осо­бу та (або) чергового по об'єкту;

4) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну).


2. Первинні засоби пожежогасіння та правила користування ними.

До первинних засобів пожежегасіння відносяться:

1) Вода — основний спосіб впливу на горіння, яким досягаєть­ся охолодження. Під час перетворення на пару ізолює вогнище пожежі й знижує вміст кисню в зоні горіння. Водою не можна гасити легкозаймисті речовини (бензин, гас тощо), карбіди, селітру, електричне обладнання, яке є під напругою.

2) Пісок, ковдри ізолюють вогнище пожежі й знижують вміст кисню в зоні горіння.

3) Вогнегасники за класифікацією поділяють на

ВВ – водяні; ВВП – водопінні; ВВПА – водо-пінні аерозольні; ВВК – вуглекислотн; ВП – порошкові. Вогнегасники хімічно-пінні ВХП заборонено використовувати із-за можливого хімічного отруєння.

Користування. Кожен вогнегасник має маркування, яке нанесено на корпус.

Маркування містить інформацію, котра складається з кількох частин:

– вказівки щодо використання;

– послідовність операцій;

– вказівки щодо користування;

– для якого класу пожеж можна використовувати цей вогнегасник та різні попередження.

Ефективність дії вогнегасника залежить від правильних так­тичних прийомів користування.

Під час гасіння електроустаткування під напругою необхідно, щоб відстань від електрообладнання до вогнегасника була не менша ніж 1 м. Струмінь вогнегасного порошку (вуглекислоти) потрібно спрямовувати безпосередньо в полум'я. До початку гасіння, за можливістю. знеструмити електроустаткування.


3. Організаційні заходи щодо пожежної безпеки у виробничому середовищі.

Згідно із Законом України "Про пожежну безпеку", на під­приємствах з чисельністю працюючих 50 і більше осіб створю­ють пожежно-технічні комісії (ПТК). До складу комісії входять інженерно-технічні праців­ники, а також керівники штатних або добровільних протипо­жежних формувань, охорони праці, представники профспілок. Комісію, як правило, очолює головний інженер або один із заступників керівника підприємства.

Велике значення при гарантуванні заходів пожежної безпе­ки має оцінка пожежної безпеки виробництва. Це необхідно передусім для раціонального проектування будинків і споруд, а також встановлення категорії пожежної безпеки виробництва.

Залежно від категорії приміщень і будівель у проекті перед­бачаються такі заходи вибухопожежної профілактики:

вогнестійкість будівельних конструкцій, поверховість будівель, вибухостійкість приміщень, обмеження площі розповсюдження пожежі, наявність установок автоматичного пожежога­сіння, протипожежне водопостачання, норми розходу води на гасіння пожеж тощо.

Класи пожеж:

клас А - горіння твердих горючих речовин та плавлячихся матеріалів, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір, пластмаса, синтетика, поролон);

клас В горіння рідких рідин або твердих речовин, які розтоплюються (нафтопродукти, масла, жири, краски);

клас С горіння горючих газів та газоподібних речовин (пари рідин, метан, бутан, ацетилен);

клас D горіння металів та їх сплавів (Mg, Al, Ti, Ca, K, міндобрива).

Крім цих чотирьох класів Правилами пожежної безпеки в Україні введено ще додатковий п'ятий клас (Е), прийнятий для позначення пожеж, пов'язаних з горінням електроустановок.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці 18

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.