Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Поняття системи права i законодавства. 5

2. Поняття реалiзацiї норм права /застосування, тлумачення, прогалини/. 6

3. Поняття i види правових вiдносин. 29

4. Правова поведiнка. Правопорушення та юридична вiдповiдальнiсть. 43

Висновок. 51

Використана лiтература. 52

Вступ

Під системою права розуміється визначена внутрішня його структура (будівля, організація ), що складається об'єктивно як відображення реальне існуючих і суспільних відносин, що розвиваються.

Кожному історичному типу права присуща своя система, що відбиває особливості цього типу і всієї суспільної формації. У цьому полягає об'єктивна соціальна обумовленість системи права, її детермінація економічними, культурними, національними й іншими факторами. Наприклад, рабовласницьке, феодальне і сучасне право відрізняються друг від друга не тільки своїми сутностями, але і зовнішніми ознаками, тобто формальними атрибутами, у тому числі системного характеру, на яких лежить печатка часу.

У межах одного історичного типу системи права різних країн (чи груп країн) можуть у тім чи іншому ступені розрізнятися, це зависитот конкрекных історичних умов, національних традицій, рівня розвитку правової культури і т.д.

Особливе місце в юридичній науці займає таке поняття як правова система. На сучасному етапі розвитку суспільства, коли Українська правова система переживає важкий період свого становлення і розвитку, це питання стає найбільш актуальним. Правова система України поступово перетвориться, рятується від пороків тоталітарного режиму, деформацій і нашарувань минулого, здобуває більш глибокі демократичні і гуманістичні риси. Але в цілому її головні недоліки поки зберігаються. Ц-слабка ефективність, незавершеність, розбалансованість, нездатність успішно виконувати властиві їй регулятивні й охоронні функції, невідповідність новим умовам, ринковим відносинам. Процес її обнлвления-в початку шляху.

Теоретичною основою роботи послужили праці Алексєєва С.С., Малько А.В., Матузова Н.И., Хропанюк В.Н.

Структура роботи складається з уведення, глав, таблиць, списку використаної літератури найменувань, загальний обсяг роботи сторінок.

Закрыть

Система законодательства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.